Regler för icekart

• Alkohol och körning hör inte ihop - inte heller här!
• All åkning sker på egen risk!
• Två händer på ratten!
• Handskar och hjälm!
• Inga lösa kläder!
• Snabbare förare ges företräde!
• Vårdslös och ojuste körning = färdigåkt!