regler för Skoter

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet. Annars kan länsstyrelsen eller kommunen ge dig upplysningar om vad som gäller inom de skyddade områdena.

Kör på skoterleden

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan, och information om lederna finns hos länsstyrelsen.

En allmän skoterled är en led som antingen länsstyrelsen eller kommunen anlägger och har driftsansvar för.

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke: en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

Det är inte förbjudet att köra snöskoter på andra leder än skoterleder. På en del leder ska du samsas med skidåkare, vilket ställer extra stora krav på hänsyn. Lätta på gasen och håll bred marginal när du passerar skidåkare. Du har alltid väjningsplikt mot skidåkare och fotfolk, även på skoterleder.

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken. Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

Du är enligt lagen skyldig att ta reda på vad som gäller. För det mesta brukar det framgå av skyltar. Annars kan du vända dig till polisen eller länsstyrelsen för upplysningar. Du måste känna till innebörden av de här märkena:

Väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg annat än när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig.

På enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, också om vägen är oplogad. På en enskild väg utan statsbidrag avgör vägens ägare om trafik med motordrivna fordon, eller visst slag av motordrivna fordon, ska vara tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke "eller på annat tydligt sätt" (trafikförordningen, 10 kapitlet 10 §). Det kan vara en bom över vägen, men en hemmagjord skylt måste också respekteras. Du kan dömas till böter om du bryter mot förbudet.

Åldersgränsen för att få köra snöskoter är 16 år. Dessutom krävs traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med detta datum. Högsta tillåtna hastighet är 70 kilometer i timmen. Trafikverket har detaljerad information om trafikregler och andra bestämmelser om snöskoter.

Läs mer på naturvårdsverket